Xem mức giá xăng A95 hôm nay bao nhiêu đồng/lít?

Trong sự điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/2 hiện giá xăng giảm ở mức 745 đồng/lít, giá xăng A95 hiện ở mức 755 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 965 đồng/lít, giá dầu hỏa hiện đang giảm mức 1.1985 đồng/lít, dầu madut 180CST 3.5S giảm hiện 795 đồng/lít.

Hiện nay giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: mức giá xăng E5 ở mức 18.504 đồng/lít, giá xăng A95 không cao ở mức 19.385 đồng/lít, trong đó giá dầu diesel 0.05S ở mức 15.170 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 13.844 đồng/lít; dầu madut 180CST 3.5S không cao hơn 11.610 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5 không cao hơn 18.503 đồng/lít; xăng A95 không cao hơn 19.380 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.175 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 13.954 đồng/lít; dầu madut 180CST 3.5S không cao hơn 11.652 đồng/kg.

Xem mức giá xăng A95 hôm nay bao nhiêu đồng/lít?

Bảng giá xăng dầu hôm nay A95, A92

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 14/02/2020(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)(Đồng/lít thực tế)
1 Xăng RON 95-III 19.380 -740
2 Xăng E5 RON 92-II 18.500 -760
3 Dầu DO 0,05S-II 15.170 -960
4 Dầu KO 13.950 -1.110

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)