Xem bảng giá trực tuyến HOSE và thời gian giao dịch

HOSE la sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 7 năm 2000, trực thuộc quản lý của chứng khoán nhà nước quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niên yết trong thời gian nhất định của các công ty niên yết gọi là VN-Index.

Sàn giao dịch HOSE hiện đang có cơ sở chính ở  số 16 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (số cũ là 45-47 Bến Chương Dương, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là Hội trường Diên Hồng) được khánh thành hoạt động 20 tháng 7 năm 2000.

Bảng giá trực tuyến chứng khoán HOSE

Xem bảng giá trực tuyến HOSE và thời gian giao dịch

Phương thức giao dịch cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu được quy định từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng, thời gian giao dịch từ buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ có ba đợt khớp lệnh từ 8h20 đến 10h30, một đợt giao dịch thỏa thuận từ 10h30 đến 11h; giao dịch trái phiếu là giao dịch thỏa thuận, từ 8h20 đến 11h.

  • Đợt 1: Từ 9h00 – 9h15 là giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO)
  • Đợt 2: Từ 9h15 – 11h30 là giao dịch khớp lệnh liên tục đợt 1
  • Nghỉ giữa giờ từ 11h30 – 13h
  • Đợt 3: Từ 13h – 14h30 là giao dịch khớp lệnh liên tục đợt 2
  • Đợt 4: Từ 14h30 – 14h45 là giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC)

Giao dịch thỏa thuận: 9h – 11h30, 13h – 15h (Cổ phiếu + trái phiếu)