Tra cứu lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất hôm nay

Trong tháng 12 tài lãi suất ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có sự điều chỉnh thay đổi nhiều trong thăng 11 vừa qua. Trong đó tiền gửi ngân hàng vào tài khoản cá nhân mức lãi suất dao động từ ,1 đến 6,8%/năm, mức kì gửi có kì hạn với lãi suất dao động 0,4 – 6,8%/năm.

Cụ thể, kì hạn 7 ngày và 14 ngày được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; kì hạn 1 tháng và 3 tháng là 4,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước; kì hạn 6 và 9 tháng là 5,3%/năm, giảm 0,2 điểm %; các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm, không thay đổi so với tháng 11.

Tra cứu lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất hôm nay

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Vietcombank 2019

Lãi suất tiết kiệm

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn 0.10% 0% 0%
7 ngày 0.50%
14 ngày 0.50%
1 tháng 4.30% 0.00% 0%
2 tháng 4.30% 0.00% 0%
3 tháng 4.80% 0.00% 0%
6 tháng 5.30% 0.00% 0%
9 tháng 5.30% 0.00% 0%
12 tháng 6.80% 0.00% 0%
24 tháng 6.80% 0.00% 0%
36 tháng 6.80% 0.00% 0%
48 tháng 6.80% 0.00% 0%
60 tháng 6.80% 0.00% 0%

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng 4.30% 0.00% 0%
2 tháng 4.30% 0.00% 0%
3 tháng 4.8% 0.00% 0%
6 tháng 5.30% 0.00% 0%
9 tháng 5.30% 0.00% 0%
12 tháng 6.80% 0.00% 0%
24 tháng 6.80% 0.00% 0%
36 tháng 6.80% 0.00% 0%
48 tháng 6.80% 0.00% 0%
60 tháng 6.80% 0.00% 0%

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiền gửi trực tuyến
14 ngày 0.50%
1 tháng 4.30%
3 tháng 4.80%
6 tháng 5.30%
9 tháng 5.30% 0% 0%
12 tháng 6.80% 0% 0%
24 tháng 6.80% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày) 0% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên) 0.10% 0% 0%