Tìm hiểu về chứng khoán XNX và bảng giá HNX như thế nào?

Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được viết tắc là từ  Hanoi Stock Exchange , đây là sàn giao dịch chứng khoán cổ phiếu do công ty địa diện niên yết chứng khoán Hà Nội quản lý và tổ chức.

Sàn giao giao dịch chứng khoán HNX được thành lập theo quyết định của thủ tướng chính phủ và được thành lập 24/06/2009 đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên Nhà Nước làm chủ sở hữu.

 Giao dịch cổ phiếu lẻ tại sàn HSX?

Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 01 đến 09 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán.

Bây giờ được áp dụng cho các khách hàng đã có phiếu lẻ sàn HSX tại TCBS là giá sàn của ngày giao dịch.Quý khách tham khảo hướng dẫn giao dịch.

Bảng giá chứng khoán (Hanoi Stock Exchange – HNX)

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu niêm HNX trong trong 6 tháng đầu năm 2019

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

10.37%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.17%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

6.74%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

6.33%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.68%

6

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

5.19%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

5.00%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.59%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

4.18%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.75%