Tìm hiểu lãi suất lãi suất ngân hàng Agribank hiện nay

Hiện nay tiền gửi ngân hàng được được nhiều người quan tâm và chú trọng , vì thế các sản phẩm theo sau vẫn được nhiều ngân hàng triển khai là, sau để phù hợp với đối tượng khách hàng. Tuy nhiên gửi tiết kiệm ở ngân hàng Agribank sẽ là nơi nhiều người quan tâm gồm những gói gửi như sau:

– Sản phẩm gửi tiết kiệm gửi góp hàng tháng

– Sản phẩm gửi tiết kiệm học đường

– Sản phẩm gửi tiết kiệm gửi góp không định kỳ

– Sản phẩm gửi tiết kiệm không kỳ hạn

– Sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn

– Sản phẩm gửi tết kiệm linh hoạt

– Sản phẩm gửi tiết kiệm an sinh

– Sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi

Tìm hiểu lãi suất lãi suất ngân hàng Agribank hiện nay

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,20%
Tiền gửi thanh toán 0,20%
1 tháng 4,30%
2 tháng 4,30%
3 tháng 4,80%
4 tháng 4,80%
5 tháng 4,80%
6 tháng 5,30%
7 tháng 5,30%
8 tháng 5,30%
9 tháng 5,40%
10 tháng 5,40%
11 tháng 5,40%
12 tháng 6,80%
13 tháng 6,80%
15 tháng 6,80%
18 tháng 6,80%
24 tháng 6,80%