Thông tin lãi suất tại ngân hàng VIB ở mứchấp dẫn cho khách hàng

Thông tin lãi suất mới nhất từ ngân hàng TMCP VIB đầu tháng 12/2109 có các định mức lãi suất cho tài khoản gửi tiết kiệm trong kì hạn từ 1 đến 36 tháng mức lãi suất dao động từ 5,4% – 7,8%/năm.

Ngoài ra tại ngân hàng VIB có nhiều mức lãi suất khác nhau có khách hàng có nhiều sự chọn lựa hơn với mức hấp dẫn lên đến 8%/năm, mức vây tiền lên mặt lên đến 100 triệu đồng trong kì hạng 18 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, VIB còn triển khai các sản phẩm huy động khác như tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt, rút gốc linh hoạt, gửi tiền bằng ngoại tệ (AUD, EUR) với lãi suất từ 0,2 – 1,2%/năm tùy kì hạn gửi, đa dạng từ 1 tuần đến 24 tháng.

Thông tin lãi suất tại ngân hàng VIB ở mức hấp dẫn cho khách hàng

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Từ 10 triệu đến dưới
100 triệu
Từ 100 triệu đến dưới
1 tỷ
Từ 1 tỷ đến dưới
5 tỷ
Từ 5 tỷ trở lên
Kỳ hạn nổi bật
1 tháng 5.40% 5.40% 5.50% 5.50%
6 tháng 7.00% 7.50% 7.50% 7.50%
Kỳ hạn khác
< 1 tháng 0.80% 0.80% 0.90% 0.90%
2 tháng 5.40% 5.40% 5.50% 5.50%
3, 4, 5 tháng 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
7 tháng 7.00% 7.50% 7.50% 7.50%
8 tháng 7.00% 7.50% 7.50% 7.50%
9 tháng 7.00% 7.50% 7.50% 7.50%
10 tháng 7.00% 7.50% 7.50% 7.50%
11 tháng 7.00% 7.50% 7.50% 7.50%
12, 13 tháng 8.40% 8.40% 8.40% 8.40%
15 tháng 7.30% 7.70% 7.70% 7.70%
18 tháng 7.30% 7.80% 7.80% 7.80%
24 tháng 7.30% 7.80% 7.80% 7.80%
36 tháng 7.30% 7.80% 7.80% 7.80%