Thị trường giá xăng dầu mới nhất trong hôm nay tăng hay giảm?

Trong đơt điều chỉnh giá giá xăng ngày 14/2 liên đoàn Tài Chính – Công Thuơng đã có sự điều chỉnh gia xăng dầu như sau: trong đó xăng Ron 95 hiện đang giảm ở mức 750 đồng/lít, xăng E5 Ron 92 cũng đồng loạt giảm xuống ở mức 700 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 18.453 đồng/lít và 19.547 đồng/lít với xăng RON 95.

Trong 2 tháng đầu năm 2020 giá xăng dầu trên thế giới đang có chiều hướng giảm nhẹ và các mặt hàng xăng dầu khác cũng giảm theo hiện tại giá bán xăng E5 RON 92 và RON 95 hiện đang có mức giá lần lượt là 17.210 đồng/lít và 18.540 đồng/lít.

Ở khía cạnh đó các loại xăng dầu cũng có sự điều chỉnh nhẹ hiện giá xăng dầu giảm như sau: đối với giá dầu diesel giảm 945 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.208 đồng/lít; dầu mazut giảm 792 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 15.132 đồng/lít; dầu hỏa là 13.837 đồng/lít; và dầu mazut là 11.652 đồng/lít.

Thị trường giá xăng dầu mới nhất trong hôm nay tăng hay giảm?

Bản tin giá xăng dầu trong nước hôm nay 19/2

Xăng E5 RON 92: giảm 765 đồng/lít;

Xăng RON 95-III: giảm 742 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: giảm 961 đồng/lít;

Dầu hỏa: giảm 1.108 đồng/lít;

Dầu mazut 180 CST 3.5S: giảm 792 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5 RON 92: không cao hơn 18.503 đồng/lít;

Xăng RON 95-III: không cao hơn 19.380 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.175 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 13.954 đồng/lít;

Dầu mazut 180 CST 3.5S: không cao hơn 11.652 đồng/kg.

Mức giá này chính thức có hiệu lực từ 15h ngày 14/2.