Thị trường giá xăng dầu hôm nay biến động như thế nào?

Trong sáng nay giá xăng dầu đang có nhiều biến động mạnh đặc biệt giá xăng RON 95 đang là tâm điểm của người tiêu dùng, hiện đang giảm xuống ở mức giá là 750 đồng/lít, xăng E5 RON 92 hiện cũng đang giảm xuống mức 760 đồng/lít. Đối với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 18.503 đồng/lít và 19.380 đồng/lít với xăng RON 95.

Từ khi có sự điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/2 trong những ngày gần đây giá xăng không có nhiều thay đổi cụ thể giá xăng dầu giá bán các mặt hàng xăng RON 92 và RON 95 hiện đang ở mức lần lượt ở mức 17.110 đồng/lít và 18.450 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel giảm 961 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.108 đồng/lít; dầu mazut giảm 792 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 15.175 đồng/lít; dầu hỏa là 13.954 đồng/lít; và dầu mazut là 11.652 đồng/kg.

Bảng giá xăng dầu hôm nay trong nước như thế nào?

Đơn vị: Đồng

 Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 19,480 19,860
Xăng RON 95-III 19,380 19,760
E5 RON 92-II 18,500 18,870
DO 0,001S-V 15,470 15,770
DO 0,05S-II 15,170 15,470
Dầu hỏa 13,950 14,220