Chi tiết về lãi suất ngân hàng Vietcombank trên thị trường hiện nay

Theo như thống kê trong 6 đến 9 tháng đầu năm, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank là 5,3%, tuy nhiên so với kì hạn ban đầu 1 đến 3 tháng là 4,3-4,8%/năm. Tuy nhiên ngân hàng Vietcombank hiện nay đang triển khai nhiều dịch vụ chuyển tiền và [email protected] cho nhiều khách hàng.

Nhiều khách hàng hiện nay đang thực hiện các thanh toán với doanh nghiệp trên các kênh VCB – [email protected] vào tài khoản phụ của doanh nghiệp.

Các hình thức hiện nay được giao dịch như sau: Truy cập dịch vụ VCB – [email protected] à Chọn Menu “Chuyển tiền trong Vietcombank” và chọn Hình thức chuyển: Chuyển tiền vào tài khoản phụ”.

  • Loại tiền gửi: VND, USD, ngoại tệ khác (theo quy định của NHNT trong từng thời kỳ).
  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND, 20 USD (ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
  • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành.
  • Kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng.
  • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước.
  • Được rút trước hạn khi có nhu cầu rút vốn

Chi tiết về lãi suất ngân hàng Vietcombank trên thị trường hiện nay

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,10%
7 ngày 0,50%
14 ngày 0,50%
1 tháng 4,30%
2 tháng 4,30%
3 tháng 4,80%
6 tháng 5,30%
9 tháng 5,30%
12 tháng 6,80%
24 tháng 6,80%
36 tháng 6,80%
48 tháng 6,80%
60 tháng 6,80%