Cập nhật thông tin lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất hôm nay

Trong đầu tháng 12 cho đến nay, lãi suất gửi tiết kiệm từ ngân hàng TMCP và phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ có nhiều thay đổi trong tháng vừa qua. Mức lãi suất gửi tiết kiệm hiện đang dao động từ  4,3%/năm đến 6,8%/năm trong khoảng kì hạn từ 1 đến 36 tháng, so với việc điều chỉnh lãi suất vừa rồi từ  4,3% – 7%

Lãi suất huy động vốn kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng đang được BIDV áp dụng từ 4,3-4,8%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 5,3%/năm.

Cập nhật thông tin lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất hôm nay

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm BIDV

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
<500 triệu 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
> 500 triệu 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
>1 tỷ 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
>2 tỷ 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%

Áp dụng từ 07/01/2019

1. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hà Nội:

Kỳ hạn USD VND
Không kỳ hạn 0 % 0.1 %
1 Tháng 0 % 4.5 %
2 Tháng 0 % 4.5 %
3 Tháng 0 % 5 %
5 Tháng 0 % 5.5 %
6 Tháng 0 % 5.5 %
9 Tháng 0 % 5.6 %
364 Ngày 0 % 6.8 %
12 Tháng 0 % 6.9 %
13 Tháng 0 % 6.8 %
15 Tháng 0 % 6.8 %
18 Tháng 0 % 6.8 %
24 Tháng 0 % 6.9 %
36 Tháng 0 % 6.9 %

2. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hồ Chí Minh:

Kỳ hạn USD VND
Không kỳ hạn 0 % 0.1 %
1 Tháng 0 % 4.5 %
2 Tháng 0 % 4.5 %
3 Tháng 0 % 5 %
5 Tháng 0 % 5.5 %
6 Tháng 0 % 5.5 %
9 Tháng 0 % 5.6 %
364 Ngày 0 % 6.8 %
12 Tháng 0 % 6.9 %
13 Tháng 0 % 6.8 %
15 Tháng 0 % 6.8 %
18 Tháng 0 % 6.8 %
24 Tháng 0 % 6.9 %
36 Tháng 0 % 6.9 %