[Cập nhật] Thị trường giá dầu diezen ở thị trường Việt Nam bao nhiêu?

Trong khi mức giá xăng dầu hôm nay, hiện mức xăng E5 vẫn không cao ở mức cao hơn 19.253 đồng/lít, giá xăng RON 95 cũng không cao hơn  20.213 đồng/lít.

Khi đó giá xăng dầu diesl cũng không cao hơn nhiều 16.125 đồng/lít , còn mức giá dầu hỏa ở mức 15.0123 đồng/lít. Sau khi ảnh hưởng từ vùng dịch bệnh Corona từ quỹ bình ổn giá xăng dầu mức giá hiện RON 95 và dầu diesel trích lập ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa trích lập 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/lít.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.855 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 20.911 đồng/lít

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.545 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 15.545 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.709 đồng/kg.

[Cập nhật] Thị trường giá dầu diezen ở thị trường Việt Nam bao nhiêu?

Bảng giá xăng dầu diesel hôm nay

Đơn vị: đồng/lít

 Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 19,480 19,860
Xăng RON 95-III 19,380 19,760
E5 RON 92-II 18,500 18,870
DO 0,001S-V 15,470 15,770
DO 0,05S-II 15,170 15,470
Dầu hỏa 13,950 14,220