Cách tính lãi suất ngân hàng Vietinbank chi tiết nhất

Đến thời điểm hiện nay lãi suất ngân hàng tại Vietinbank hiện đang được nhiều khách hàng quan tâm bởi tiền gửi và tiền tiết kiệm luôn ổn định.

Trong đó mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm dao động từ 0.1 – 0,8%/năm cũng tùy theo vào kì hạn, Mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm,Cụ thể, lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm không kì hạn là 0,1%/năm, tiền gửi tiết kiệm có kì hạn dưới 1 tháng là 0,6%/năm.

Dưới đây là công thức tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank

Tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất gửi (%) *  Số ngày thực tế gửi trong kỳ
360 ngày


Ví dụ:

Một khách hàng gửi tiền tiết kiệm số tiền là 1 tỷ đồng trong hạn 2 tháng, lãi suất tiền tiết kiệm cuối kỳ là 4,5%/năm. Ngày bắt đầu gửi là 12/2019, số tiền của bạn sẽ nhận sau 2 tháng là:

Tiền lãi tháng 2 nhận được :

Tiền lãi = 1.000.000.000 vnđ * 4.5%/năm 31 ngày  =  3,500,000 vnđ
360 ngày

Và số tiền lãi tháng 3 nhận được :

Tiền lãi = 1.000.000.000 vnđ * 4.5%/năm *  31 ngày  =  3,875,000 vnđ
360 ngày

 

Cách tính lãi suất ngân hàng Vietinbank chi tiết nhất

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm Vietinbank trong 12/2019

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
<500 triệu 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
> 500 triệu 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
>1 tỷ 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%
>2 tỷ 4,30% 4,80% 5,30% 6,80% 6,80%