Các quy tắc tấn công bài quái vật trong game chơi bài yugioh

Game bài yugioh là Một game bài mở lạ được rất nhiều người ưa thích bởi sự lâu đời và lối chơi đa dạng. Một số quy tắc sử dụng quái vật trong game đánh bài yugioh như sau:

Trong bài yugioh có 3 trạng thái mà thẻ quái vật có thể để trên bàn chơi:

 • mở để tấn công.
 • Úp phòng thủ.
 • mở để phòng thủ.

  Một lá bài quái vật ở trạng thái mở để tấn công được hiểu là lá bài được đặt dọc theo bàn đấu và mở ngửa lên. Lá bài ở trạng thái này có thể tấn công và bị tấn công. Trong giai đoạn chiến đấu giá trị ATK sẽ là giá trị đại diện sức mạnh cho lá bài này. Một lá bài quái vật ở trạng thái mở để phòng thủ là lá bài đặt nằm ngang và mở lên. Lá bài này không có quyền tấn công, nhưng có thể bị tấn công. Ở tình trạng này, giá trị DEF sẽ là giá trị thể hiện sức mạnh của lá bài khi bị tấn công. Một quái vật khi triệu hồi không thể ở trạng thái mở phòng thủ được, trừ phi đó là hiệu ứng nào đó tác động lên.

  Một lá bài quái vật ở trạng thái úp – phòng thủ là lá bài đặt nằm ngang, úp xuống. Lá bài này tương tự như lá bài mở – phòng thủ, trừ việc quái vật có thể được Triệu hồi ở trạng thái úp – phòng thủ này. Khi bị tấn công, lá bài này sẽ được lật lên để tính toán kết quả.

Kết quả khi tấn công trong game chơi bài yugioh như sau:

1- Tấn công quái vật ở trạng thái tấn công:

 • Khi tấn công một quái vật đang ở trạng thái tấn công sẽ xét chỉ số ATK của hai quái vật.
 • Nếu quái vật của bạn có ATK lớn hơn ATK của đối thủ,  quái vật của đối thủ sẽ bị đưa vào mở bài, điểm chênh lệch giữa hai số ATK sẽ bị trừ vào điểm gốc của đối thủ.
 • Nếu hai quái vật có điểm ATK bằng nhau, cả hai quái vật sẽ bị đưa vào mở bài.
 • Nếu quái vật của bạn có ATK nhỏ hơn ATK của đối thủ, quái vật của bạn sẽ bị đưa vào mở bài và điểm chênh lệch giữa hai số ATK sẽ bị trừ vào điểm gốc của bạn.

2- Tấn công quái vật ở trạng thái phòng thủ:

 • Khi tấn công một quái vật đang ở trạng thái phòng thủ sẽ xét chỉ số ATK của bạn và chỉ số DEF của đổi thủ.
 • Nếu quái vật của bạn có ATK lớn hơn DEF của đối thủ, quái vật của đối thủ sẽ bị đưa vào mở bài và đối thủ không có bị trừ điểm gốc.
 • Nếu quái vật của bạn có ATK bằng DEF của đối thủ thì không có chuyện gì xảy ra cả.
 • Nếu quái vật của bạn có ATK nhỏ hơn DEF của đối thủ, điểm chênh lệch giữa hai số ATK và DEF sẽ bị trừ vào điểm gốc của bạn.

  Hy vọng các quy tắc tấn công quái vật trên sẽ giúp ích cho người chơi mới khi tham gia game chơi bài yugioh.